Ulaz za klijente
 
 
ssns news service pozivni centri bpm rješenja
         
         
SiriusSoft News Service - email servis   CRM aplikacija sa mogućnošču integracije u sustave pozivnih centara   Razvoj poslovnih procesa temeljeno na Cumula BPM sustavu
         
Servis za email marketing
Sirius Soft News service je profesionalni online servis za email marketing, koji Vam omogućava da izradite mailing liste Vaših pretplatnika, izradite i pošaljite e-mail kampanje s personaliziranim porukama, pratite efektivnost kampanja.
 
Sustav za rad pozivnog centra
Rješenje pozivnog centra podrazumjeva integraciju telefonskog i informatičkog sustava. Informatički sustav pozivnog centra čine serverska i korisnička računala povezana u mrežu (LAN) te programsko rješenje kojeg čine serverski i korisnički moduli te druga programska rješenja.
 
Razvoj BPM rješenja temeljnih na CUMULA BPM sustavu
Strategija za upravljanje i poboljšavanje performansi poslovanja kroz kontinuiranu optimizaciju poslovnih procesa u zatvorenom ciklusu modeliranja, izvršavanja i mjerenja. BPM modelira, izvršava, upravlja, monitorira i optimizira poslovne procese. Poslovni procesi su mozak...
         
   
 
 
 
 
Vijesti
07.03.2011. - Završena izrada web stranica za Mia apartmane Stranice možete pogledati na ovom linku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.02.2011. - Završena je integracija SSNS-a i Google Analytics i puštena u rad. Od sada analizirajte Vaše kampanje do u najsitnije detalje.
Usluga je potpuno besplatna za sve korisnike našeg servisa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.2011. - Pušten je u rad naš servis za email marketing SIRIUS SOFT NEWS SERVIS (SSNS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.10.2010. - Završena izrada web stranica za Hrvatski biatlonski savez Stranice možete pogledati na ovom linku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Sirius soft - All Rights Reserved